Barometr

Barometr to serwis pokazujący tendencję w zamówieniach publicznych ICT organizowanych w Polsce. Zamieszczone dane opracowane są na podstawie ogłoszonych informacji o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) a rynek zamówień ICT został dookreślony z wykorzystaniem wybranych kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Wykres

Ilość wszczętych postępowań w roku 2018 i 2019

Przedstawione dane dotyczą zmian ilościowych, dokonujących się na rynku zamówień publicznych oraz ich dynamiki w zakresie wszczętych postępowań w latach 2018-2019. Analiza obejmuje dodatkowo podział na źródła: Biuletyn Zamówień Publicznych oraz Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).

Zobacz szczegóły
Wykres

Ilość udzielonych zamówień w roku 2018 i 2019

Przedstawione dane dotyczą zmian ilościowych, dokonujących się w zakresie udzielonych zamówień oraz ich dynamiki w latach 2018-2019. Analiza obejmuje dodatkowo podział na źródła: Biuletyn Zamówień Publicznych oraz Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).

Zobacz szczegóły
Wykres

Wartość kontraktów zawartych w roku 2018 i 2019

Przedstawione dane dotyczą zmian wartości udzielonych kontraktów oraz ich dynamiki w latach 2018-2019. Analiza obejmuje dodatkowo podział na źródła: Biuletyn Zamówień Publicznych oraz Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).

Zobacz szczegóły