Wszczęte postępowania

Wykres

Ilość wszczętych postępowań w roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018

Wykres

Ilość wszczętych postępowań od początku roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 5526 5382 -2,61%
TED 2165 1841 -14,97%
Wykres

Ilość wszczętych postępowań w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 608 851 39,97%
TED 241 234 -2,90%