Wszczęte postępowania

Wykres

Ilość wszczętych postępowań w roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018

Wykres

Ilość wszczętych postępowań od początku roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 734 734 0,00%
TED 237 229 -3,38%
Wykres

Ilość wszczętych postępowań w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 351 383 9,12%
TED 107 122 14,02%