Wszczęte postępowania

Wykres

Ilość wszczętych postępowań w roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018

Wykres

Ilość wszczętych postępowań od początku roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 2841 2758 -2,92%
TED 1021 914 -10,48%
Wykres

Ilość wszczętych postępowań w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 489 494 1,02%
TED 155 186 20,00%