Wszczęte postępowania

Wykres

Ilość wszczętych postępowań w roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018

Wykres

Ilość wszczętych postępowań od początku roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP  6907  6728 -2,59%
TED  2352  2155 -8,38%
Wykres

Ilość wszczętych postępowań w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 890 456 -48,76%
TED 158 156 -1,27%