Wszczęte postępowania

Wykres

Ilość wszczętych postępowań w roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018

Wykres

Ilość wszczętych postępowań od początku roku 2019 w porównaniu do ilości postępowań w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 4051 3923 -3,16%
TED 1504 1366 -9,18%
Wykres

Ilość wszczętych postępowań w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 610 555 -9,02%
TED 232 220 -5,17%