Udzielone zamówienia

Wykres

Ilość udzielonych zamówień w roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018

Wykres

Ilość udzielonych zamówień od początku roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 6033 6344 5,15%
TED 2051 2234 8,92%
Wykres

Ilość udzielonych zamówień w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 966 1064 10,14%
TED 420 347 -17,38%