Udzielone zamówienia

Wykres

Ilość udzielonych zamówień w roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018

Wykres

Ilość udzielonych zamówień od początku roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 10754 11194 4,09%
TED 3866 4068 5,23%
Wykres

Ilość udzielonych zamówień w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 1172 1264 7,85%
TED 428 708 65,42%