Udzielone zamówienia

Wykres

Ilość udzielonych zamówień w roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018

Wykres

Ilość udzielonych zamówień od początku roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP  14305   14653  2,43%
TED 5127 5179 1,01%
Wykres

Ilość udzielonych zamówień w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 1436 2023 40,88%
TED 514 597 16,15%