Udzielone zamówienia

Wykres

Ilość udzielonych zamówień w roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018

Wykres

Ilość udzielonych zamówień od początku roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 2069 2364 14,26%
TED 758 956 26,12%
Wykres

Ilość udzielonych zamówień w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 1632 732 -55,15%
TED 656 300 -54,27%