Udzielone zamówienia

Wykres

Ilość udzielonych zamówień w roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018

Wykres

Ilość udzielonych zamówień od początku roku 2019 w porównaniu do ilości udzielonych zamówień w roku 2018 w tym samym okresie

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 8277 8758 5,81%
TED 3033 2932 -3,33%
Wykres

Ilość udzielonych zamówień w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r.

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 1342 1072 -20,12%
TED 350 348 -0,57%