Wartości kontraktów

Wykres

Wartość kontraktów zawartych w roku 2019 w porównaniu do wartości kontraktów zawartych w roku 2018 (mln. zł.)

Wykres

Wartość kontraktów zawartych od początku roku 2019 w porównaniu do ilości kontraktów zawartych w roku 2018 w tym samym okresie (mln. zł.)

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 1 452,70  1 646,34  13,33%
TED  16 183,65  6 951,00 -57,05%

 

Wykres

Wartość kontraktów zawartych w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r. (mln. zł.)

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 160,71  234,54  45,93%
TED 576,46  619,69  7,50%

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w styczniu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie Dostawa Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej i Węzłów Teleinformatycznych w wersji przenośnej (WTI) 299 898 197,79  TELDAT SP. Z O.O. SP. K.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w lutym 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO-CENTRALA Usługi eksploatacji sieci WAN 80 893 760,00  INTEGRATED SOLUTIONS
SP. Z O.O.
.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w marcu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie niezbędnym do udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym 116 260 162,60  ASSECO POLAND S.A. SIEDZIBA GŁÓWNA W RZESZOWIE

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w kwietniu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA W WARSZAWIE Subskrypcja i Konserwacja Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ w części obsługiwanej przez konsorcjum Kamsoft – Asseco   187 190 549,17  zł KAMSOFT S.A.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w maju 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
MINISTERSTWO CYFRYZACJI W WARSZAWIE Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT - cz. I - IV 49 687 197,88  zł BRITENET SP. Z O.O ; BLUESOFT SP. Z O.O. ; PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. ; SII SP. Z O.O.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w czerwcu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - CENTRALA Kompleksowa obsługa systemu informatycznego wspomagającego obsługę świadczeń emerytalno - rentowych rolników. 77 504 000,00  ASSECO DATA SYSTEMS S.A.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w lipcu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY Zakup usługi Utrzymania i Rozwoju Aplikacji ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSiPplus, PA oraz eWniosekPlus na okres 47 miesięcy. 143 993 411,89 

SIGILOGIC Sp. Z O.O.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w sierpniu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów. 48 780 487,80 

INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone we wrześniu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA.  124 052 845,53  MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w październiku 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
INSPEKTORAT UZBROJENIA W WARSZAWIE Dostawa dla Sił Zbrojnych RP 116 kpl. systemów sensorów rozpoznawczych (SSR), zestawów remontowych, szkolenie użytkowników, instruktorów i personelu technicznego SSR.  66 709 795,38  SILTEC SP. Z O.O.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w listopadzie 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.  47 188 163,55  INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w grudniu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU Dostawa produktów innowacyjnych tworzących Genomiczną Mapę Polski. 514 950 000,00  TURPLE SOFTWARE