Wartości kontraktów

Wykres

Wartość kontraktów zawartych w roku 2019 w porównaniu do wartości kontraktów zawartych w roku 2018 (mln. zł.)

Wykres

Wartość kontraktów zawartych od początku roku 2019 w porównaniu do ilości kontraktów zawartych w roku 2018 w tym samym okresie (mln. zł.)

Treść
  2018 2019 dynamika
BZP 208,26 223,26 7,20%
TED 799,84 1384,41 73,09%

 

Wykres

Wartość kontraktów zawartych w bieżącym miesiącu w porównaniu do ilości z poprzedniego miesiąca 2019 r. (mln. zł.)

Treść
  poprzedni bieżący dynamika
BZP 126,12 97,15 -22,97%
TED 904,98 479,43 -47,02%

 

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w styczniu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
INSPEKTORAT UZBROJENIA W WARSZAWIE Dostawa Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej i Węzłów Teleinformatycznych w wersji przenośnej (WTI) 299 898 197,79 zł

TELDAT SP. Z O.O. SP.K.

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w lutym 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Usługi eksploatacji sieci WAN 80 893 760,00 zł

INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w marcu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE - CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie niezbędnym do udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym 116 260 162,60 zł

ASSECO POLAND S.A. SIEDZIBA GŁÓWNA W RZESZOWIE

Zamówienie o najwyższej wartości udzielone w kwietniu 2019 r.

Inwestor Przedmiot Wartość Zwycięzca
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA - CENTRALA W WARSZAWIE Subskrypcja i Konserwacja Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ w części obsługiwanej przez konsorcjum Kamsoft – Asseco 187 190 549,17 zł KAMSOFT S.A.